Säkerhet - riskhantering
En av de första sakerna vi gör är en genomgripande riskidentifiering tillsammans med VOLVO OCEAN RACE stoppets säkerhetsansvarige. Här analyserar vi fram och ringar in alla de kritiska områden och funktioner vi skall ta hänsyn till och hantera på bästa sätt. Riskidentifieringen utgör bland annat underlag för de områden som kommer att övervakas under festveckan. 

 Här följer ytterligare några exempel på vad vi gör: 

• Vi genomför personflödeanalys för att säkerställa besökarnas säkerhet, både vad gäller trängsel och vid direkt hot av fara. Analysen beaktar området i sig, men även alla närområden för att undvika eventuella kritiska flaskhalsar. 

 • Vi tar fram underlag för Insatsplanering för räddningstjänst och övrig blåljuspersonal. 

 • Vi tar fram beslutsstöd samt kompletterande aspekter i kommunikationsplanen mellan olika aktörer, som kan hjälpa säkerhetsansvarig att utveckla och implementera projektets säkerhetsrutiner. 

 • Vi gör studier kring olika cirkulationsflöden för att optimera evenemangsområdet.

Tävla och vinn 2 dagar i Göteborg

Det blir 2 dagar i Göteborg med allt du kan drömma om. Hotell, upplevelser, mat och överraskningar. 

Till TÄVLINGEN